Hittat på Wikipedia:

Stendhals syndrom är en psykosomatisk sjukdom som kan orsaka snabba hjärtslag, yrsel och hallucinationer när en individ blir utsatt för konst. Vanligtvis inträffar detta tillstånd när konsten är speciellt vacker eller om en stor mängd av konst är samlad på en plats.

[Stendhals Syndrom, Wikipedia]

Share

About the author

Per-Anders E Hurtigh is one half of Eugén & William.

Comments are closed.