Fredrik Ödman CV

Utställning på Galleri Eugén & William 12 november — 10 december

Fredrik Ödman är född och uppvuxen i Skåne, utanför Ängelholm. Han har både gått målerilinjen och fotolinjen och arbetar idag som reklam- och konstfotograf och föreläsare. Han har genom sin särpräglade stil etablerat en position som fotograf och har beskrivits som en av Sveriges främsta bildkonstnärer.

2001 – Frilansfotograf
1998 – 2001 Fotograf Ola Lager, fotoassistent.
1997 – 1998 Hadsel Folkhögskola, Fotolinjen.
1995 – 1997 Östra Grevie Folkhögskola, målerilinjen

Utställningar:

2004 Galleri Fabel, Lofoten, Norge
2006 Galleri Frans Suell, Malmö
2008 Galler Tapper Poppermejer, Teckomatorp
2008 Galleri Vol, Stockholm
2010 Fotomässan Stockholm
2011 Fotomässan Oslo, Norge
2011 Galleri Jonas Kleerup/TRIWA, Stockholm
2011 Galleri Eugen & William!

Pressklipp:

Dagens Nyheter
Skånes Dagblad
ImagineFX
Kamera & Bild

Fredrik Ödmans hemsida

Share

About the author

Per-Anders E Hurtigh is one half of Eugén & William.

Comments are closed.